Training Ahli K3 Kimia Sertifikasi DEPNAKER

Latar Belakang Training Ahli K3 Kimia Training Ahli K3 Kimia adalah untuk mempersiapkan peserta menjadi calon Ahli K3 Kimia di tempat kerjanya seperti yang dimaksud UU No.1 tahun 1970 dan peraturan pelaksanaannya tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja sesuai Keputusan Menaker No.KEP.187/MEN/1999 dengan waktu penyelenggaraan selama 120 jam pelajaran. Trainining ini sangat penting […]

More